ATMT Trẻ em Hiểu về trẻ em

Hiểu về trẻ em

Hiểu về sự phát triển thể chất và tâm lí của trẻ em theo lứa tuổi

 • Sự phát triển thể chất – tâm lí theo lứa tuổi
  • Trẻ em 0-6 tuổi:
   • Sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ,
   • Nhu cầu sống còn,
   • Cách trẻ em  suy nghĩ và cảm nhận,
   • Trẻ 1-3 tuổi,
   • Dấu hiệu nói lên sự thành công tối thiểu của một trẻ 1-6 tuổi
   • Ba cấp độ vâng lời,
   • Sự hình thành ý chí,
   • Làm sao giúp trẻ vâng lời,
  • Trẻ em 6-12 tuổi
  • Trẻ em 12-18 tuổi: tuổi thiếu niên (teen): Nói chuyện về giới tính và tình dục với teen
 • Các giai đoạn nhạy cảm
 • Sự phát triển giác quan
 • Sự phát triển vận động
 • Kĩ năng sống
 • Sự phát triển cảm xúc
  • Văn hoá
  • Kĩ năng sống hoà hợp
  • Kĩ năng quan hệ xã hội: tự tin, cảm xúc, giao tiếp, lắng nghe, thương lượng, hợp tác, thiền.
 • Sự phát triển ngôn ngữ
  • Nghe
  • Nói
 • Khoa học với trẻ em
  • Con sâu, con bướm, con giun, con ếch, con muỗi… sinh học
  • Hạt – mầm – lá – cây – hoa – quả … môi trường
  • Đếm, hình thù … toán
  • Nước à hóa học
  • Màu sắt à quang học, rơi, rớt, té – lực à vật lí
  • Đất – nước à Địa lí

Là tui, Minh Hải cập nhật ngày 10/4/2021

Trẻ em - Chủ đề

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường