ATMT Trẻ em Các nguyên tắc giáo dục

Các nguyên tắc giáo dục

Bài học ba bước (3) – đặc điểm, ý nghĩa, ứng dụng

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Bài học ba bước (2) – Chú ý khi thực hiện

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Quy trình làm mẫu – thực hành dành cho trẻ 0 – 6 tuổi (Montessori)

Các đặc điểm của quy trình làm mẫu - thực hành dành cho trẻ 0 – 6 tuổi theo phương pháp Montessori
Ở đây, sau khi tham khảo các phương pháp giáo dục khác nhau, tui viết lại các nguyên tắc căn bản mà tui tâm đắc nhất.
 • Lòng tin
 • Bắt chước – trẻ nhìn trẻ học
 • Môi trường hấp dẫn – tò mò – khám phá – trải nghiệm
 • Thử và sai – sửa sai là học tập
 • Tôn trọng
 • Chơi là học
 • Học bằng 5 giác quan
 • Từng việc một
 • Lặp đi lặp lại
 • Từ dễ tới khó
 • Trẻ tự quyết định
 • Việc tốt nên làm – kỉ luật – phạt
 • Nguyên nhân – kết quả
 • Cảm hứng – khen
 • Không phán xét
 • Tư duy: tư duy phản biện
 • Trẻ em học lẫn nhau
 • Đam mê – thấu hiểu trẻ em

Là tui, Minh Hải cập nhật ngày 10/4/2021

Trẻ em - Chủ đề

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường