Trang chủ Từ khoá ý chí
Từ khóa:

ý chí

Ba cấp độ vâng lời

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc ngoài khả năng lứa tuổi thì trẻ...

Sự hình thành ý chí ở trẻ nhỏ

Từ sức mạnh nội tại, trẻ em hình thành ý chí để đạt được những hành động tự chủ.

Rèn luyện kĩ năng điều hành – bước đầu tiên để tự lập

Kĩ năng điều hành Trẻ em ở khoảng 3 tới 5 tuổi trải qua giai đoạn phát triển chức năng điều hành rất mạnh mẽ....