ATMT Giới thiệu

Giới thiệu

Kiến thức, cuộc sống dưới con mắt của một kĩ sư hóa chất và môi trường
Những bài học để nhận ra bản thân, là chính mình

Là tui, Minh Hải

An toàn Môi trường tại địa chỉ https://2020.envisafety.com/vi201 là nơi lưu trữ các quan sát, các bài học của tôi, Minh Hải

Từ năm 2007 đến nay, tui tập trung viết về những thứ không được học ở trường: những bài học cho cuộc sống đời thường của bất cứ một người nào (là trẻ em, làm cha mẹ, là chính mình) và cảm hứng trong khoa học – kĩ thuật. Chủ đề Nhật kí trong mới mở ra từ tháng 4/2021 để tui viết lại ấn tượng về những sự kiện đời thường, có tính thời sự hơn.

Đồng thời với việc đăng bài mới, hiện nay tui đang chép lại các bài từ trang web cũ sang trang mới, bởi vì website ban đầu (từ năm 2003) tui dùng để thông báo chương trình môn học, đăng bài giảng, bài tập và bài học kĩ năng dành cho sinh viên ngành kĩ thuật môi trường.

Website An toàn Môi trường năm 2005
Website An toàn Môi trường năm 2005

Website phát triển các nội dung sau

  • Trẻ em: hiểu về trẻ em; phát triển giác quan, cảm xúc, vận động, ngôn ngữ; khoa học với trẻ em; phương pháp giáo dục; dành cho cha mẹ;
  • Khoa học: sinh học, hóa học, địa lí, lịch sử, vật lí, toán;
  • Kĩ năng: tự tin, là chính mình, đam mê; gia đình hạnh phúc; học tập suốt đời; tầm nhìn; làm việc;
  • Môi trường: khoa học môi trường, kĩ thuật môi trường, sản xuất và môi trường, quản lí môi trường;
  • Hóa chất: hóa chất dân dụng, hóa chất nông nghiệp, hóa chất công nghiệp, hóa chất nguy hại, thông tin hóa chất;
  • Sống khỏe: kĩ năng sinh tồn, sơ cứu, an toàn trong hoạt động hằng ngày, an toàn trong sản xuất, thói quen sống khỏe, sức khỏe – bệnh tật;
  • Pháp luật: thuật ngữ, kiến thức pháp luật, văn bản phát quy, hướng dẫn thực hiện;
  • Ngôn ngữ: học ngoại ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp;
  • Nhật kí: Ghi chép lại những ấn tượng về các sự kiện diễn ra hằng ngày của tui – Minh Hải;

Là tui, Minh Hải đã cập nhật ngày 26/5/2021

Bài mới

Chủ đề

Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes