ATMT Trẻ em Cha mẹ

Dành cho cha mẹ

Các vấn đề của cha mẹ và giải pháp

Trải nghiệm làm mẹ, gặp những vấn đề khó khăn không lường trước và đây là những bài học của tui rút ra được
 • Vai trò của cha mẹ đối với con cái
 • Làm mẹ,
 • Làm cha
 • Yêu thương
 • Dành cho con
 • Chuẩn bị sinh em
 • Nói chuyện với con
 • Chơi với con
 • Làm bạn với con
 • Các vấn đề thực tế
  • Quy tắc trong gia đình
  • Hành vi
 • Kho tài nguyên dành cho cha mẹ

Là tui, Minh Hải cập nhật ngày 10/4/2021

Trẻ em - Chủ đề

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường