Trang chủ Từ khoá Tử vong
Từ khóa:

tử vong

COVID-19 : Tử vong – Vaccin là thuốc của người già và người có bệnh nền

Nhằm giảm tử vong trong dịch COVID-19, vaccin là thuốc của người già và người có bệnh nền nhưng cần phải chích sớm, trước...

Tử vong liên quan COVID-19 ở Việt Nam

Tử vong liên quan COVID-19 ở Việt Nam có đặc điểm chết trẻ so với thế giới và ở người có bệnh nền. Quan sát các giải pháp ứng phó để nhìn ra những can thiệp bất cập.