Trang chủ Từ khoá Thử và sai
Từ khóa:

thử và sai

Người hoàn hảo

Biểu hiện, cuộc sống, ảnh hưởng của người hoàn hảo, và cách ứng xử với người hoàn hảo