Trang chủ Từ khoá Thất nghiệp
Từ khóa:

thất nghiệp

Khoảng trống thất nghiệp trong lí lịch xin việc

Giải thích về khoảng thời gian thất nghiệp khi phỏng vấn xin việc mang lại lợi ích gì cho bản thân và cho công việc mới.