Trang chủ Từ khoá Sơ cứu
Từ khóa:

sơ cứu

Anh ấy cứu người ở vai trò con người với con người

Nếu bảo bé sống là vì mái tôn cứu bé phủ nhận vai trò con người. Thế giới này vì thế mà vô cảm!