Trang chủ Từ khoá Hiến máu
Từ khóa:

hiến máu

Trải nghiệm hiến máu ở Việt Nam và ở Pháp

Một đứa gầy gò, lúc nào cũng khoảng 40 cân kể cả bao bì, được học trò khuyến cáo « hiến máu đi cô, vui...