Trang chủ Từ khoá Bộ não
Từ khóa:

bộ não

Bộ não ba trong một ở con người

Bộ não bò sát, bộ bão cảm xúc, bộ não lí trí và cơ chế hoạt động của chúng đến hành vi con người